Ledenvergaderingen (ALV)

Op deze pagina treft u de verslagen van de Algemene Ledenvergaderingen (ALV’s) van de laatste 2 jaren aan nadat deze zijn goedgekeurd door de ALV. Tevens komen op deze pagina de agenda en de te behandelen documenten te staan voor de eerstkomende ALV. U kunt hier de verslagen en documenten downloaden. Om de documenten te kunnen openen, kunt u gebruik maken van Adobe Acrobat Reader. Dit is een gratis programma wat u kunt downloaden door op deze link te klikken

Klik hier voor het verslag van de ALV voorjaar 2017

Klik hier voor het verslag van de ALV voorjaar 2018

Klik hier voor het verslag van de ALV najaar 2018

Klik hier voor het verslag van de ALV voorjaar 2019

Klik hier voor het verslag van de ALV voorjaar 2020

Aan de statutaire eis dat de jaarstukken over 2019 (jaarverslag en financieel verslag) zijn toegestuurd, is voldaan met de in maart verstuurde uitnodiging voor de voorjaarsvergadering. De kascommissie heeft haar onderzoek verricht. De informatieve stukken voor 2021 (begroting en beleidsplan) worden ook opgestuurd. Maar zowel de voorjaarsvergadering als de najaarsvergadering moeten worden geannuleerd vanwege de coronamaatregelen.

Het bestuur richt zich nu op voorjaar 2021 om dan in de jaarvergadering zowel de jaarstukken van het boekjaar 2019 als van het boekjaar 2020 te behandelen. Aan de kascommissie zal gevraagd worden om onder deze bijzondere omstandigheden ook de controle op de financiën en het gevoerde beleid in 2020 te onderzoeken en over 2019 en 2020 verslag uit te brengen.

AANMELDEN VOOR DE ALV