Projecten

Met de bijdragen van de Vrienden kan jaarlijks een basisbedrag aan financiële steun voor het museum worden gegarandeerd.

Om die bijdragen op peil te kunnen houden, wordt de ledenwerving projectmatig georganiseerd.

Daarnaast wil de vereniging met zogenoemde steunprojecten extra financiële middelen aanboren om het museum een extra steun in de rug te kunnen geven.

Deze steunprojecten zijn altijd museum gerelateerd.
Ze kunnen eenmalig zijn zoals bijvoorbeeld een fundraising voor de uitbreiding van de museumcollectie.