Vereniging van Vrienden van het Elisabeth Weeshuis Museum

Het museum wordt sinds 1979 gesteund door een actieve Vriendenvereniging.

De Vrienden van het Elisabeth Weeshuis Museum dragen het historische gebouw, het museum én haar collectie een warm hart toe. Voor nu en in de toekomst.
De Vrienden verlenen financiële steun en hand- en spandiensten aan het museum.

Maar Vriend zijn van het Elisabeth Weeshuis Museum is meer dan een geldelijke ondersteuning. Als Vriend laat u blijken geïnteresseerd te zijn in het wel en wee van het museum, want een museum zonder achterban is als een museum zonder ziel.

Daarom hebben wij u nodig als vriend!

Vrienden van het Elisabeth Weeshuis Museum in Culemborg. Wordt u ook vriend?
Vrienden van het Elisabeth Weeshuis Museum Culemborg