Oproep voor nieuwe bestuursleden

Wij zijn op zoek naar twee nieuwe bestuursleden!

Wat houdt het in?
• In een zestal vergaderingen per jaar samen vorm geven aan het reilen en zeilen van de vereniging
• Tweemaal per jaar overleg voeren met het museumbestuur
• Elk een eigen aandachtsgebied beheren

Wat betekent dat aan tijdsbeslag?
Gemiddeld ongeveer 10 uur per maand gedurende 10 maanden.

Wat kunt u verwachten?
• Korte vergaderingen
• Enthousiast team
• Zinvolle taak

Wij zijn blij met elke aanmelding, maar vooral met jongere leden en/of vrouwen om een goede vertegenwoordiging van het ledenbestand in het bestuur te hebben.
Kent u iemand of weet u iemand, die volgens u geschikt is en bereid zou zijn om ons bestuur te versterken, laat het ons weten.
Wij nodigen hem of haar graag uit voor nadere kennismaking en toelichting.

Bestuur Vrienden Elisabeth Weeshuis Museum