Organisatie en bestuur2020-02-14T12:34:55+00:00

Organisatie en bestuur

De vereniging kent een platte structuur en streeft naar een zeven-koppig bestuur.
Hier bestuurssamenstelling opnemen

Elk lid, ongeacht het soort lidmaatschap, heeft tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering bij het nemen van verenigingsbesluiten één stem.

Per 1 februari 2020 bestaat het bestuur uit de volgende personen:

 • Voorzitter: Jan Seij
  Plaatsvervanger: Suzanne Beek
 • Secretaris: Dick Beltman
  Plaatsvervanger: vacature
 • Penningmeester: Laurens de Vries
  Plaatsvervanger: vacature
 • Bestuurslid Communicatie: Ton Gommans
  Plaatsvervanger: Suzanne Beek
 • Bestuurslid Werving: vacature
  Plaatsvervanger: vacature
 • Bestuurslid Evenementen: Suzanne van Beek
  Plaatsvervanger: Laurens de Vries

De vereniging kent een vergoedingsregeling voor gemaakte onkosten ten behoeve van de vereniging door (bestuurs)leden.

De bestuursleden ontvangen geen vacatiegeld.

Rooster van aftreden

Ton Gommans aftredend in 2020 (herkiesbaar)

Dick Beltman aftredend in 2021 (herkiesbaar).

Laurens de Vries aftredend in 2021 (niet herkiesbaar).

Suzanne Beek aftredend in 2022 (herkiesbaar)

Jan Seij aftredend in 2022 (niet herkiesbaar)

Ga naar de bovenkant