Vriendenbezoek Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht

Op maandag 16 september hebben de Vrienden van het Nationaal Onderwijsmuseum een (te) klein aantal vrienden op bezoek gehad, want wat hebben de thuisblijvers gemist!
In een meer dan bijzonder gebouw met een voor een museum unieke inrichting werden we welkom geheten door onze gastvrouwen onder aanvoering van Marianne Pas, de voorzitter van de Vrienden.
Zij vertelde onder het genot van een kopje koffie of thee – met een museumbonbon! – over de geschiedenis van zowel het gebouw als het museum zelf. En die geschiedenissen zijn op zich al meer dan de moeite waard om verteld te krijgen. Vervolgens werden de gasten rondgeleid door een museumdocent, die ruim aandacht schonk aan de achtergronden van de ontwikkeling in het onderwijs in Nederland.
En die ontwikkeling gaat van op de grond zittend in een boerenschuur naar een goed geoutilleerd schoolgebouw met ergonomisch verantwoord meubilair en van een leesplankje naar de laptop.
Omdat werkelijk iedereen een schoolervaring heeft, was tijdens de rondgang en uitleg veel herkenning te bespeuren, maar niet alleen dat. Ook kwamen de verhalen los en binnen afzienbare tijd had onze docent de handen vol om de groep bij de les te houden.
En zo werden we door de geschiedenis geleid van het leren lezen, schrijven en rekenen met de hulpmiddelen van toen en nu. Maakten we kennis met het ontstaan en de ontwikkeling van het beroepsonderwijs en de bijzondere scholen zoals Montessori en Jenaplan. Zagen we de bijzondere uitneembare papier maché-modellen van dr. Auzoux, de blokkendoos van Fröbel, de experimentele schoolgebouwen en de lijfstrafwerktuigen.
Na ruim 2 uur moest aan de rondleiding een eind gemaakt worden, maar we hadden gerust nog een paar uur door kunnen gaan.
Een mooie en boeiende middag, de zeker een vervolg krijgt. Dank aan de Vrienden van het Nationaal Onderwijsmuseum!