Impressie Vriendenbezoek aan Museum Sjoel in Elburg, 13 april 2019

De oude vestingstad Elburg was het decor van het bezoek van Museumvrienden uit Culemborg, Gouda en Den Helder aan Museum Sjoel Elburg.
Met een kopje koffie of thee met een plak echte Elburger appelcake werden de gasten, elf in getal, ontvangen in de bestuurskamer van dit museum van Joods leven in Elburg en de mediene. Behalve leden van het Vriendenbestuur was er ook een delegatie van het Stichtingsbestuur van de Sjoel.
Na een welkom door Kees van den Boogert, de voorzitter van het Vriendenbestuur en een voorstelrondje, vertelde een bestuurslid het een en ander over de ontstaansgeschiedenis van dit museum. Met enige trots kon vermeld worden dat in het ruim tienjarig bestaan van dit museum er al twee ingrijpende uitbreidingen gerealiseerd konden worden. Deze uitbreidingen maken het mogelijk dat er, anders dan in de oorspronkelijke ruimte, ook wisselexposities georganiseerd worden en over een representatieve ontvangstruimte/ museumwinkel beschikt kan worden.
Duidelijk werd dat het verlangen om de Elburger Joden, die op zo dramatische wijze in de Tweede Wereldoorlog werden weggerukt uit de plaatselijke gemeenschap, te blijven gedenken, samen met de bredere belangstelling voor de interessante historie van dit vestingstadje, de dragende pijlers zijn onder de realisering en instandhouding van dit museum. Ook het educatieve aspect van aandacht voor verdraagzaamheid en waakzaamheid tegen een groeiend antisemitisme speelt een voorname rol. Vervolgens was er gelegenheid om het museum te bezichtigen.
Na de lunch in een van de vele horecagelegenheden volgde er nog een rondleiding door een gids langs een aantal panden met een Joodse geschiedenis. Zij vertelde daar de verhalen over de levens van de vroegere bewoners en hun vaak aangrijpend einde.
Enkele reacties
“Wij kijken terug op een zeer boeiend bezoek.
Nadat we door nagenoeg het voltallige bestuur werden ontvangen, zijn we eerst bijgepraat over het ontstaan van het museum met alles wat daaromheen heeft gespeeld. Het doet goed om te ervaren, hoeveel passie jullie museum omringt en hoe krachtig en professioneel jullie het museum hebben vorm gegeven. Ook voor bezoekers, die geen achtergrondkennis hebben van het jodendom, is het uitermate boeiend en interessant. Komt bij, dat de verhalen die verteld worden over het leven en de dood van joodse Elburgers de holocaust wel heel dichtbij brengen. Mooi en indringend gebracht.
Aansluitend kregen we de mogelijkheid om een wandeling te maken langs de huizen en onderduikadressen van de joden in Elburg. En ook hierbij veel passie.”
“Wij willen jullie hele team van de ‘Sjoel Elburg’ nogmaals hartelijk danken voor de enorme gastvrijheid die we gisteren in Elburg hebben genoten.
Het was een prima programma, we hebben veel gezien en geleerd.
Ook was de ontvangst bijzonder warm te noemen op een toch wat koude dag”.