Wat betekent een Vriend bij het Elisabeth Museum?

Als Vriend van het Elisabeth Weeshuismuseum trakteert u zichzelf op wat bijzonders.
U ondersteunt niet alleen het Museum opdat het verhaal van de wezenzorg in Nederland én de geschiedenis van Culemborg verteld en getoond kunnen blijven.

Het biedt u ook plezier door het bezoeken van bijzondere tentoonstellingen, lezingen en bijzondere activiteiten (als de ‘boerenkool-maaltijd’ in de winter en excursies). En u legt contacten met andere Vrienden bij het deelnemen aan de door de vereniging georganiseerde evenementen.

Kortom, wat houdt u tegen om onze Museumvriend te worden?

Dit kunt u van de Vrienden verwachten:

Uw Vriendschap met het Elisabeth Museum, en de steun die u daarmee aan het Museum geeft, wordt hoog gewaardeerd. En u krijgt er ook iets voor terug:

  1. Gratis toegang tot het museum én jaarlijks een aantal gratis toegangskaarten voor u om uw vrienden, buren of gasten met het museum te laten kennismaken;
  2. Nieuwsbrief over het reilen en zeilen van het museum en de vereniging;
  3. Uitnodiging voor het gratis bijwonen van de opening van wisselexposities;
  4. Uitnodiging voor deelname aan de Vriendensactiviteiten zoals lezingen, contactavonden etc.;
  5. Uitnodiging voor deelname (tegen vergoeding) aan vriendenactiviteiten zoals het winterbuffet, excursies etc.;
  6. Het boek “Het Weeshuis van Culemborg” over de geschiedenis van het Elisabeth Weeshuis;
  7. … en voor Bedrijfsvrienden: naamsvermelding op de website van het museum bij de Vrienden.