Organisatie en bestuur

De vereniging kent een platte structuur en streeft naar een vijf-koppig bestuur.

Elk lid, ongeacht het soort lidmaatschap, heeft tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering bij het nemen van verenigingsbesluiten één stem.

Per 1 december 2022 bestaat het bestuur uit de volgende personen:

 • Voorzitter: Yvonne Jakobs
  Plaatsvervanger: Suzanne Beek
 • Secretaris: Suzanne Beek
  Plaatsvervanger: vacature
 • Penningmeester: Gerard van der Hijden
  Plaatsvervanger: vacature
 • Bestuurslid Communicatie: Jaap Borggreve
  Plaatsvervanger: Gerard van der Hijden

De vereniging kent een vergoedingsregeling voor gemaakte onkosten ten behoeve van de vereniging door (bestuurs)leden.

De bestuursleden ontvangen geen vacatiegeld.

Rooster van aftreden

Gerard van der Hijden aftreden in 2024 (herkiesbaar)

Suzanne Beek aftredend in 2025 (niet herkiesbaar)

Jaap Borggreve 2025 (herkiesbaar)

Yvonne Jakobs 2025 (herkiesbaar)