Activiteiten

Wij zijn een actieve vereniging, die de leden willen boeien en binden om zodoende een duurzame ondersteuning aan het museum te kunnen bieden. Jaarlijks wordt een activiteitenprogramma opgesteld van de door de vereniging zelf te organiseren activiteiten. Klik hier voor het jaaroverzicht.

 • Activiteitenprogramma

  Jaarlijks wordt een activiteitenprogramma opgesteld van de door de vereniging zelf te organiseren activiteiten.

Activiteitenprogramma
 • Lezingen en presentaties

  Elke verenigingsactiviteit in het museum (zoals de Algemene Ledenvergadering) wordt verlevendigd met een lezing of presentatie over het museum zelf, verslag van een onderzoek door het museum of de geschiedenis van Culemborg.

Lezingen en presentaties (klik hier)
 • Culinaire Events

  Tweemaal per jaar organiseren de Vrienden een culinair event. In de winter de opvolger van de befaamde boerenkoolstamppot, die nu verder door het leven gaat als winterbuffet en in de zomer/najaar een culinair event met moderne en/of zomerse gerechten.

Culinaire events (klik hier)
 • Excursie

  Eénmaal per jaar organiseren wij een dagje uit met een excursie naar een museum.

Excursies (Klik hier)
 • Bezoeken aan andere Museumvrienden

  Door de Nederlandse Federatie van Vrienden van Musea (NFVM) worden vriendenbezoeken aan musea van NFVM-leden georganiseerd. Wij doen daaraan mee en coördineren het bezoek van onze Vrienden aan de andere deelnemende musea. Bezoeken op eigen kosten, eventueel gezamenlijk vervoer en centrale aanmelding aantal bezoekers aan ontvangende Vriendenorganisatie. Ontvangst met koffie én een rondleiding door het museum.

  Zie voor het programma www.nfvm.nl.

Aanmelden bezoekdagen andere musea (Klik hier)